BLOG BARU

UNTUK MAKLUMAT LANJUT SILA KE BLOG BARU KAMI.
1.KLIK DISINI.


Wednesday, June 4, 2008

SOALAN PARLIMEN JAWAB LISAN.(BHG 1 )

SOALAN-SOALAN UTK PENGGAL KEDUA

1. Tuan Haji Roslan bin Shaharum (Bukit Gantang) meminta Menteri Kewangan menyatakan :-
Bilakah KWSP akan melaksanakan perancangan untuk memindahkan tabungan pencarum-pencarum yang beragama Islam ke dalam pelaburan yang berasaskan Syariah supaya dividen yang akan diperolehi oleh pencarum-pencarum adalah halal dan bersih ?

2. Tuan Haji Roslan bin Shaharum (Bukit Gantang) memohon Menteri Penerangan
menjelaskan:-
Sejauh mana kertas garis panduan hiburan dalam Islam yang dikeluarkan JAKIM dipatuhi oleh stesen-stesen penyiaran? Kenapa masih wujud persembahan-persembahan liar seperti oleh Faizal Tahir?

3. Tuan Haji Roslan bin Shaharum (Bukit Gantang) minta Menteri Luar Negeri jelaskan apakah langkah-langkah proaktif yang kerajaan sedang dan akan ambil bagi memastikan bahawa kedaulatan wilayah Malaysia tidak terjejas atau terancam sebagaimana yang berlaku ke atas Pulau Batu Putih.

>>>>>> bersambung...................

baspas:04.06

0 comments: