BLOG BARU

UNTUK MAKLUMAT LANJUT SILA KE BLOG BARU KAMI.
1.KLIK DISINI.


Thursday, June 5, 2008

SOALAN PARLIMEN JAWAB LISAN.(BHG 2 )

4. Tuan Haji Roslan bin Shaharum (Bukit Gantang) minta Perdana Menteri menjelaskan mengenai pelaburan Tabung Haji di dalam syarikat Silver Bird (pengeluar roti High 5) yang meningkat dari 23% ke 29% (anggaran RM300 juta) sedangkan syarikat ini gagal mematuhi Amalan Pengilangan Baik (GMP).

5. Tuan Haji Roslan bin Shaharum (Bukit Gantang) bertanya Menteri Pengangkutan:
a) Adakah kajian telah dibuat tentang bilangan pengguna keretapi akan meningkat apabila siapnya landasan berkembar.

b) Berapakah kos membeli gerabak dan lokomotif keretapi yang bakal digunakan oleh KTM Berhad.

bersamabung............

baspas:

0 comments: