BLOG BARU

UNTUK MAKLUMAT LANJUT SILA KE BLOG BARU KAMI.
1.KLIK DISINI.


Sunday, April 27, 2008

Sidang PARLIMEN- Lima soalan Jawab Bertulis Hj Roslan Shaharum

TAIPING-Mesyuarat Pertama,Penggal Pertama,Parlimen Kedua Belas(2008) yang akan bersidang bermula 28 April hingga 27 MEI 2008.
Ahli Parlimen Malaysia,kawasan Bukit Gantang,Perak telah mengemukakan
Lima Soalan Jawab Bertulis kepada persidangan parlimen Malaysia.
1. Tuan Haji Roslan Shaharum minta Menteri Tenaga,Air dan Komunikasi menyatakan adakah Kerajaan Pusat bercadang untuk memujuk Kerajaan Negeri Sabah untuk tidak membatalkan Projek Janakuasanya , yang mana telah dikenal pasti oleh TNB "viability"nya terlebih dahulu dan adakah usaha untuk membawa kepimpinan Negeri Sabah melawat sistem Janakuasa TNB yang menggunakan arang batu
di Paka,Terengganu dan Seri Manjung,Perak.

2. Minta Menteri Keselamatan Dalam Negeri menyatakan berapa ramaikah yang telah ditahan di bawah akta ISA dari sejak mula diperkenalkan akta tersebut hingga kini. Apakah tidak bercadang untuk memansuhkannya.

3. Minta Menteri Penerangan menjelaskan mengapa berlaku double standard
dalam aktiviti dan program serta berita-berita dalam siaran TV dan radio disemua siaran.

4. Minta Menteri Penerangan menjelaskan mengapa terlalu banyak rancangan
hiburan yang melalaikan daripada rancangan dan program akademik,ilmiah dan berguna kepada masyarakat majmuk di negara ini.

5.Minta Menteri Alam Sekitar menjelaskan apakah langkah-langkah Kerajaan untuk menghalang mereka mendirikan bangunan-bangunan ditepi sungai di seluruh Negara terutama di Lembah Klang.

0 comments: