BLOG BARU

UNTUK MAKLUMAT LANJUT SILA KE BLOG BARU KAMI.
1.KLIK DISINI.


Tuesday, April 29, 2008

Sidang Parlimen-Soalan Jawab Lisan Roslan Shaharum

KUALA LUMPUR- Haji Roslan Shaharum ,Ahli Parlimen Malaysia,Bukit Gantang mengemukakan sepuluh soalan jawab lisan dalam persidangan parlimen kali ini.

Antara lain soalan itu:

1.Minta Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempatan menyatakan berapakah jumlah
unit rumah pangsapuri kos rendah yang telah dibina oleh Syarikat Perumahan Negara dalam tempoh 2004-2008 dan berikan pecahan mengikut negeri.

2. Minta Menteri Pelajaran menyatakan berapa peratuskah pelajar Luar Bandar yang memasuki MRSM dari sejak penubuhannya sehingga kini dan jelaskan dasar pengambilannya.

3. Minta Menteri Pengangkutan menyatakan bilakah tender untuk Projek Pembinaan
"DOUBLE TRACKING" KTM dari Ipoh ke Padang Besar ditawarkan kepada
Syarikat JV MMC-GAMUDA dan kenapa SYARIKAT itu sahaja yang dipelawa dan tidak
dibuka kepada syarikat lain.

4. Minta penjelasan Menteri Pertahanan apakah status "service ability" (siapsenggara)
pesawat penggempur Skuadrom MIG 29 ketika ini? Megapa terdapat masalah dalam mendapat
alat ganti?


sgi2.15pm290408

0 comments: